LIM KIM HAI ELECTRIC (VN) CO LTD

Tel: (+84) 28 3517 1717

Email: lkhvn@limkimhai.com

Đối tác kinh doanh

Đem đến các giải pháp và thương hiệu hàng đầu…

  • fym logo edited2
  • taisin-logo